Doğu Akdenizde Enerji Paylaşımı
  • Son 10 yılda Doğu Akdeniz’de enerji ile ilgili yapılan çalışmalar dünyanın gelecekte enerji konusunda nasıl bir merhaleye evrileceği merak konusu olmuştur. Doğu da üretilen Batı da tüketilir mantığı bugüne kadar kurulmuş olan üretim tüketim dengesini Doğu Akdeniz de var olan ispatlanmış rezervlerin bu tüketim dengesini değiştirebilecek mahiyette midir, bunu zaman gösterecek.
YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ YAPIM SERÜVENİ
  • Ülkemizde planlama döneminden uzaklaşılması fikri ve özellikle parlamenter sistemin kalkması ile bir alt oluş yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar yeni bir cumhuriyet ve yeni bir sistem gibi düşünülmekte ise de kurum ve kuruluşları ile Osmanlının devamıdır.
Menu